Priser

Hvad koster vandet?

For at se vores tarifblad med alle priser, - klik på pdf filen her i bunden.

 

Vandet opkræves i 2 aconto rater med forfald:
1. rate primo: februar
2. rate primo: august

Vandværket fjernaflæser måleren og opgør forbruget pr 31. december,
eventuelt for meget eller for lidt indbetalt reguleres på første rate.

Eksisterende forsyningsområde
DOWNLOAD
Takstblad for 2022 vand
DOWNLOAD
Takstblad for 2021 vand
DOWNLOAD
TAKSTBLAD FOR 2020 VAND