Priser

Hvad koster vandet?

For at se vores tarifblad med alle priser, - klik på pdf filen her i bunden.

 

Vandet opkræves i 2 aconto rater med forfald:
1. rate primo: februar
2. rate primo: august

Vandværket fjernaflæser måleren og opgør forbruget pr 31. december,
eventuelt for meget eller for lidt indbetalt reguleres på første rate.

Eksisterende forsyningsområde