Årsaflæsning

15. december 2018

Imellem jul og nytår foretager både varmeværket og vandværket årsaflæsning. Alle målere fjernaflæses enten fra antenner på varmeværket eller med håndradio fra bil. 
Aflæsningerne benyttes til årsopgørelsen, som denne gang og fremover er pr. 31. december for både varme og vand.

Bemærk at varmeopgørelsen denne gang kun er for 9 måneder. På grund af omlægningen af regnskabsåret, som før gik fra 1. april til 31. marts.