Nyt fra Danva

22. november 2018

”Danva mener, det er vigtigt, at forsyningssikkerheden er i top, og at vandforbrugerne er fuldt tilfredse med håndteringen af deres vand. Vi kan konstatere i Danvas nøgletal for vandsektoren, der netop er kommet på gaden, at danskerne i gennemsnit har vand i hanen 99,99 procent af tiden hele året. Vi kan også konstatere, at prisen på drikkevand i gennemsnit har været uændret siden 1997 omregnet i 2017-priser, ligesom vi kan dokumentere, at Danmark er verdensførende med ikke at lade drikkevand gå til spilde på vejen fra vandværk til vandkunde. Vi kan måske gøre det endnu bedre. Det er vi parat til at arbejde med til gavn for forbrugerne,” siger Danva direktør: Carl-Emil Larsen.