Vand og Varme aflæses af værket

20. december 2020

Imellem jul og nytår vil både varmeværket og vandværket foretage årsaflæsning. Alle målere fjernaflæses enten fra antenner på varmeværket eller med håndradio fra bil. Man skal som forbruger ikke selv foretage sig noget.
Aflæsningerne benyttes til årsopgørelsen, som er til rådighed sidst i januar.