Vand og Varme aflæses af værket

2. januar 2020

Imellem jul og nytår foretog både varmeværket og vandværket årsaflæsning. Alle målere fjernaflæses enten fra antenner på varmeværket eller med håndradio fra bil. Man skal som forbruger ikke selv foretage sig noget.
Aflæsningerne benyttes til årsopgørelsen, som er til rådighed sidst i januar.