Energibesparelser

Varmeværket skal hvert år indberette energibesparelser til Energistyrelsen.

Kravet til indberetning har været stigende siden ordningen kom i 2007. 

AN-Energi har samarbejdssamtale med flere lokale håndværkere, om at finde energibesparelser som kan indberettes. Men vi betaler også for indberetningsretten til energibesparelser som vores forbrugere henvender sig med.

Der stilles mange krav til disse energibesparelser. Disse krav kan værket rådgive om. Eksempelvis skal aftalen imellem Varmeværket og forbrugeren indgås inden energibesparelsen sættes igang.

Eksempler på energibesparelser:
Konvertering fra oliefyr til fjernvarme.
Hulmursisolering
Udskiftning af vinduer.

AN ENERGI HAR INDSTILLET BETALING FOR ENERGIBESPARELSER DA VI MED SOLFANGERANLÆGGET ER SIKRET MANGE ÅR FREM.
Vi henviser i denne priode til nabo varmeværkerne.