Økonomi

Hvad koster varmen?

AN-Energi har igennem alle årene leveret en stabil og meget billig varme.

Prisen for varmeåret 2017/18 er fortsat blandt landets laveste: 412,5 kr/MWh incl. moms.
Link: Prisstatestik varmeværker i danmark

For at se vores tarifblad med alle øvrige priser klik her eller på Priser i menuen.

 

Varmen opkræves i 4 aconto rater med forfald:
1. rate primo: maj
2. rate primo: juli
3. rate primo: oktober
4. rate primo: januar

Varmeværket fjernaflæser måleren og opgør forbruget pr. 31. marts,
eventuelt for meget eller for lidt indbetalt reguleres på første rate.