Fusion

 

AN Energi og Hvam - Gl. Hvam Kraftvarmeværk er fusioneret.

Fusionen er godkendt på generalforsamlinger i de to selskaber.
Fusionen trådte i kraft pr. den 1-7-2018
(Klik her for at se fusionsaftalen)

Transmissionsledning
For at sende den billige og miljøvenlige varme fra Aalestrup til Hvam, etableres en transmissionsledning imellem byerne. Forskellige løsninger har været i spil. Den billigste at etablere og drive, viser sig at være en kombination af en transmissionsledning og opgradering af lidt af Hvams ledningsnet.
Der skal derfor etableres en transmissionsledning fra Varmeværket på Rolighedsvej, ned over åen, ved siden af vejbroen og videre til Gl. Hvam, hvor ledningen føres over markerne, uden om byen, imod den gamle skole. På markerne øst for Gl. Hvam skal ledningen bores under bækken. På vendepladsen foran skolen etableres en varmecentral, muret i røde teglsten og med valmet tegl tag. Fra varmecentralen sendes varmen baglæns ud på det eksisterende ledningsnet. Dog opgraderes ca. 1000 m ledning imellem varmecentralen i Gl. Hvam og Hvam by.

Arbejdet med transmissionsledningen udføres af Gunnar Nielsen, der har Nørre Halne VVS som underleverandør til at svejse rørene sammen. Der vil det meste af tiden blive arbejdet to steder på en gang. I første omgang startes der ved varmeværket på Rolighedsvej, hvor røret desværre skal via Aagade, hvor der netop er kommet nyt asfalt på. Sporene efter transmissionsledningen vil dog blive slettet når der lægges slidlag på Aagade.

Arbejdet med at opføre varmecentralen i Gl. Hvam, udføres af Renes Tømrer- og Snedkerforretning med Murerfirmaet Martin Christensen som underleverandør.

 SE BILLEDER FRA ARBEJDET HER

Økonomien for forbrugerne i Hvam - Gl. Hvam
kan beregnes ved hjælp af dette regneark Udfyld de blå felter.

I Hvam er følgende info fra AN Energi omdelt 

 

I forbindelse med fusionen har AN Energi og Aalestrup Vand fået nye vedtægter. Vedtægterne er nu at finde på hjemmesiden.