Hvorfor graver vi?

I forbindelse med Vesthimmerlands Vands renovering af kloakkerne i Aalestrup, renoverer AN Energi og Aalestrup Vand også varme og vandledningerne i store dele af byen.
Der vil forekomme afbrydelser af varme og vand, når der kobles om til de nye rør. Afbrydelserne kan også komme til at omfatte gader som der ikke graves i.
Der kan forekomme rystelser i forbindelse med komprimering efter at de nye nye rør er lagt i jorden. Hvis man ejer en bygning som er dårligt funderet i nærheden af hvor der skal arbejdes bedes man informere værkerne i god tid inden arbejdet påbegyndes.