Historie - Aalestrup

Rolighedsvej

Oliefyrede kedler - 2 stk, installeret effekt i alt 10,5MWh
Olietanke - 2 stk a 50.000 liter

Olieforbrug pr. år før 1980 3.500.000 liter 850 målere
Olieforbrug pr. år efter 1980 200.000 liter 1220 målere
Olieforbrug pr. år efter 2000 6.000 liter 1281 målere
Olieforbrug år 2013 6.900 liter 1391 målere

 

Elmegaardsvej

Opstart af biobrændselsanlæg for bark i 1980 - nedtaget i marts 2007
Nyt anlæg fra oktober 2007, effekt max. 12 MWh
Brændselsforbrug af bark/flis pr. år gns. 40.-45.000 m3
Opstart af biobrændselsanlæg for savsmuld/flis i 1992, effekt max. 5 MWh
Brændselsforbrug af savsmuld pr. år gns. 10.-13.000 m3

 

Ledningsnet i alt ca. 25 km
Transmissionsledning til Rolighedsvej - max temperatur 110 grader C