Konvertering af Naturgas til Fjernvarme i Nørager

16. juli 2020

AN Energi arbejder på at tilbyde fjernvarme, til de områder i Nørager som er opvarmet med individuelle naturgasfyr. Tilbuddet kommer også til at omfatte de husstande i samme område, som er opvarmet med andre varmekilder. Om tilbuddet bliver til noget afhænger af økonomien i projektet og dermed hvor mange der kan forhåndstilkendegive at de vil konvertere. Transmissions-ledningen (røret) imellem Aalestrup og Nørager blev allerede i 2015 forberedt, til at kunne føre denne mængde varme. Projektet tages op nu, på grund af flere henvendelser fra naturgas brugere og da den nye energiaftale gør konverteringen særlig aktuel.