Bestyrelse

 

Hans Jensen

Stejlagervej 12,Simested

9620 Ålestrup

40 40 13 39

Carsten Christensen

Enghaven 5, Simested

9620 Ålestrup

98 64 91 51

Lauge Lausten

Guldagervej 5, Simested

9620 Ålestrup

21 24 90 62

Kasserer: Lone Nielsen

Boldrupvej 41, Simested

9620 Ålestrup

27 68 30 32

Formand: Jens Kjær

Boldrupvej 113, Simested

9620 Ålestrup

28 35 96 15