Bæredygtigt skovbrug bliver til bæredygtig energi

AN-Energi producerer varme på et moderne og CO2 neutralt anlæg.
Varmen produceres primært ved afbrænding af bark og savsmuld fra lokale savværker. Barken er et restprodukt, som herved udnyttes.

Se videoen for at høre mere om hvordan dette er en bæredygtig løsning.