Økonomi

Hvad koster varmen?

AN-Energi har igennem alle årene leveret en stabil og meget billig varme.

Prisen for varmeåret 2024 er fortsat blandt landets laveste: 446,25 kr/MWh inkl. moms.

Se vores takstblad med alle øvrige priser her på siden.

Varmen opkræves i 4 aconto rater med forfald:
1. rate: primo februar
2. rate: primo april
3. rate: primo juli
4. rate: primo oktober

Varmeværket fjernaflæser måleren løbende og opgør forbruget pr. 31. december.
Eventuelt for meget eller for lidt indbetalt reguleres på første rate.

//