Om os

I 2012 blev der bygget et nyt vandværk, ved siden af det gamle værk, på vandværkets grund Vandværksvej 7. Da det nye værk var i drift blev det gamle værk fjernet. Tilbage står dog det gamle vandtårn fra 1907. Se billederne fra byggeriet ved at vælge "Galleri Nyt Vandværk" i menuen herover.

Drikkevand

I Danmark fremstilles næsten alt drikkevand fra grundvand. Vi er begunstiget med rigeligt grundvand af god kvalitet. Selv i 1980'erne, hvor vi brugte mest, udnyttede vi kun lidt over halvdelen af de omkring 1,8 milliarder m3 grundvand, vi årligt kan anvende til drikkevand.

Vi kan hente råvand til vandforsyningen op fra grundvandet over stort set hele Danmark. Nogle steder giver naturen mere grundvand end andre steder. Det afhænger af, hvor meget nedbør der falder, og hvor meget der fordamper, opsuges af plantevæksten eller løber overfladisk ud i vandløb, søer og havet. I gennemsnit bliver kun omkring en femtedel af nedbøren til grundvand.

Ikke en selvfølge
Rent og godt drikkevand er ikke en selvfølge! Mange steder i verden er vand en luksus - og rent drikkevand en næsten umulig drøm. Vi har fantastisk godt drikkevand i Danmark - en ressource, vi kun kan fortsætte med at nyde, hvis vi beskytter den!

Vandets hårdhed

Vandet i Aalestrup er middel hårdt
ca. 7,5 - 8 dH

Sprøjtefri have

I Danmark har vi noget, vi kan være stolte af. Vi har masser af billigt og dejligt, rent drikkevand. Sådan skal det også være i fremtiden.

Her under er der nogle link til gode råd der kan hjælpe dig med at passe på vores vand:
Faktaark Dræbersnegle
Faktaark Nyttedyr
Faktaark Skadedyr
Faktaark Ukrudt
Pixibog Sprøjtefri have
Pixibog Sprøjtefri have 2016

Ledningsoplysninger

Ledningsoplysninger skal normalt søges via LER (Ledningsejerregisteret).
Aalestrup Vand er dog altid behjælpelig med at fremskaffe kort med placeringen af vandledninger. Ligesom Aalestrup Vand gerne bidrager med at lokalisere ledningerne, hvor der måtte være tvivl eller utilstrækkelige ledningsoplysninger.

Private

Desuden udleverer vi gerne de tilgængelige oplysninger til forbrugere om placeringen af deres stik.