Om os

Aalestrup Varme a.m.b.a. og Nørager Varmeværk a.m.b.a. er fusioneret og hedder nu Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. I daglig tale: AN Energi.

AN Energi og Aalestrup Vand er to forsyningsselskaber med fælles bestyrelse og medarbejdere.

Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling, som er for alle andelshavere. Man er andelshaver, når man er registreret som forbruger ved AN Energi og/eller Aalestrup Vand.

Fusionen af de to varmeværker blev vedtaget på to generalforsamlinger i hver by 4. og 25. juni 2015.

Transmissionsledningen mellem de to værker er færdigetableret, og varmen til Nørager bliver produceret på biomasseanlægget i Aalestrup. Ved udgangen af 2023 kan alle, som ønsker det, få fjernvarme.
Gasmotorerne står stadig klar til at producere strøm, når elprisen er høj (typisk når vindmøllerne står stille).

Se billeder fra arbejdet med transmissionsledningen i vores galleri.

I 2016 blev der etableret varmecentral og ledningsnet i Simested, hvor der før var individuel opvarmning.

Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk valgte i 2018 at blive fusioneret med AN Energi.

AN-Energi producerer varme på et CO2 neutralt anlæg.
Varmen produceres primært ved afbrænding af bark og savsmuld fra lokale savværker. Barken er et restprodukt, som herved udnyttes.

Et solfangeranlæg på 24.129 m2 med tilhørende varmeakkumuleringstank på 5.000.000 l etableres i 2016. Solfangeranlægget bruger solens stråler til at opvarme fjernvarmevandet, som lagres i akkumuleringstanken og sendes ud til forbrugerne efter behov.

Ledningsnet i alt ca. 87 km
Transmissionsledning til Rolighedsvej - max temperatur 110 grader C
Antal tilsluttede målere i 2023 - ca. 2200 stk.

Rolighedsvej, Aalestrup

På Rolighedsvej ligger den oprindelige varmecentral, hvorfra varmen distribueres.

Oliefyrede kedler - 2 stk installeret effekt i alt 10,5MWh
Olietanke - 2 stk a 50.000 liter

Olieforbrug pr. år før    1980       - 3.500.000 liter ved 850 målere
Olieforbrug pr. år efter 1980        - 200.000 liter ved 1220 målere
Olieforbrug pr. år efter 2000            - 6.000 liter ved 1281 målere
Olieforbrug år             2013            - 6.900 liter ved 1391 målere

Elmegaardsvej, Aalestrup

På denne adresse findes vores administration og varmeproduktion.

Opstart af biobrændselsanlæg for bark i 1980 - nedtaget i marts 2007
Nyt anlæg fra oktober 2007, effekt max. 12 MWh
Brændselsforbrug af bark/flis pr. år gns. 40.-45.000 m3
Opstart af biobrændselsanlæg for savsmuld/flis i 1992, effekt max. 5 MWh
Brændselsforbrug af savsmuld pr. år gns. 10.-13.000 m3

 

.
.
.
//