Om os

Nørager Varmeværk
Aalestrup Varme a.m.b.a. og Nørager Varmeværk a.m.b.a. Er fusioneret. Det nye selskab hedder: Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. i daglig tale AN Energi. AN-Energi og Aalestrup Vand er to forsyningsselskaber med fælles bestyrelse og medarbejdere.

Fusionen af de to varmeværker blev vedtaget på to generalforsamlinger i hver by 4-6-2015. og 25-6-2015.

Etablerering af transmissionsledningen imellem de to værker er nu færdig og varmen til Nørager bliver produceret på biomasse anlægget i Aalestrup.
Gasmotorene står stadig klar til at producere strøm når elprisen er høj (typisk når vindmøllerne står stille).

 

Se billeder fra arbejdet med transmissionsledningen ved at vælge Transmissionsledning i menuen.

 

AN-Energi producerer varme på et moderne og CO2 neutralt anlæg.
Varmen produceres primært ved afbrænding af bark og savsmuld fra lokale savværker. Barken er et restprodukt som herved udnyttes.

 

Rolighedsvej

Oliefyrede kedler - 2 stk, installeret effekt i alt 10,5MWh
Olietanke - 2 stk a 50.000 liter
Olieforbrug pr. år før    1980     - 3.500.000 liter ved 850 målere
Olieforbrug pr. år efter 1980        - 200.000 liter ved 1220 målere
Olieforbrug pr. år efter 2000            - 6.000 liter ved 1281 målere

Elmegaardsvej

Opstart af biobrændselsanlæg for bark i 1980 - nedtaget i marts 2007
Nyt anlæg fra oktober 2007, effekt max. 12 MWh
Brændselsforbrug af bark/flis pr. år gns. 40.-45.000 m3
Opstart af biobrændselsanlæg for savsmuld/flis i 1992, effekt max. 5 MWh
Brændselsforbrug af savsmuld pr. år gns. 10.-13.000 m3

 

Ledningsnet i alt ca. 25 km
Transmissionsledning til Rolighedsvej - max temperatur 110 grader C
Antal tilsluttede målere i 2014 - 1391 stk.