AN Energi og Aalestrup Vand

Bæredygtig fjernvarme

Besøg fra Thvilum

Thvilum Roadshow var forbi værket den 29. oktober

Konvertering af Naturgas til Fjernvarme i Nørager

Naturgas brugere i Nørager tilbydes snart Fjernvarme

AN Energi

AN Energi leverer varme til Aalestrup, Nørager, Simested, Hvam og Gl. Hvam.
Varmen produceres primært på biomasse kedlerene i Aalestrup. Som brændsel anvendes lokalt bark og savsmuld, der er restprodukter fra savværker. Desuden produceres tæt ved en fjerdedel af varmen på solfangere.

Solvarme i Aalestrup

Der er etableret Solvarme i Aalestrup. Se fotos fra projektet.

Se mere

Hvorfor graver vi?

AN Energi og Aalestrup Vand udskifter mange kilometer rør i gaderne i disse år.

Læs mere

Hvor graver vi?

I 2020 renoverer vi vand- og fjernvarmerør på Borgergade, Vestergade og tilhørende sidegader. i 2021 renoverer vi ligeledes vand- og fjernvarmerør på Elmevej, Hasselvej, Egevej, Lindevej, Pilevej og Syrenvej. De berørte husstande vil alle blive kontaktet af varmeværkets personale.

Læs mere

Vandets Hårhed

Vandet i Aalestrup er middel hårdt
ca. 7,5 - 8 dH
I Simested ca. 10 dH

Seneste nyheder