AN Energi og Aalestrup Vand

Bæredygtig fjernvarme

Årsopgørelse Vand og Varme 2018

Så er årsopgørelserne 2018 og budget for 2019 klar. Opgørelserne ka...

Årsaflæsning

Årsaflæsning for varme og vand FORETAGES AF VÆRKET imellem jul og n...

AN Energi og Hvam - Gl. Hvam Kraftvarmeværk er Fusioneret

Fusionen trådte i kraft pr. 1-7-2018
Arbejdet med transmissionsledningen imellem Aalestrup og Hvam er begyndt. Arbejdet vil kunne følges her på hjemmesiden.

Læs mere Galleri Transmissionsledning Hvam

Solvarme i Aalestrup

Der er etableret Solvarme i Aalestrup. Se fotos fra projektet.

Se mere

Hvorfor graver vi?

Aalestrup Varme og Aalestrup Vand udskifter mange kilometer rør i gaderne i disse år.

Læs mere

Hvor graver vi?

I 2019 Renoveres Varme- og Vandledningerne på Birkevej og vandledninger i Aaparken. De berørte husstande vil blive kontaktet.

Læs mere

Vandets Hårhed

Vandet i Aalestrup er middel hårdt
ca. 7,5 - 8 dH
I Simested ca. 10 dH

Seneste nyheder