AN Energi og Aalestrup Vand

Bæredygtig fjernvarme

Årsopgørelse Vand og Varme 2019

Så er årsopgørelserne 2019 og budget for 2020 klar. Opgørelserne ka...

Vand og Varme aflæses af værket

Man skal som forbruger ikke selv foretage sig noget.

AN Energi

AN Energi leverer varme til Aalestrup, Nørager, Simested, Hvam og Gl. Hvam.
Varmen produceres primært på biomasse kedlerene i Aalestrup. Som brændsel anvendes lokalt bark og savsmuld, der er restprodukter fra savværker. Desuden produceres tæt ved en fjerdedel af varmen på solfangere.

Solvarme i Aalestrup

Der er etableret Solvarme i Aalestrup. Se fotos fra projektet.

Se mere

Hvorfor graver vi?

AN Energi og Aalestrup Vand udskifter mange kilometer rør i gaderne i disse år.

Læs mere

Hvor graver vi?

I 2020 renoverer vi vand og fjernvarmerør på Borgergade, Vestergade og tilhørende sidegader. De berørte husstande vil blive kontaktet.

Læs mere

Vandets Hårhed

Vandet i Aalestrup er middel hårdt
ca. 7,5 - 8 dH
I Simested ca. 10 dH

Seneste nyheder