AN Energi og Aalestrup Vand

Bæredygtig fjernvarme

Konvertering af Naturgas til Fjernvarme i Nørager

Naturgas brugere i Nørager tilbydes snart Fjernvarme

Rekord Sommer

Solvarmeanlægget har pga. den solrige sommer, forsynet både Aalestr...

AN Energi

AN Energi leverer varme til Aalestrup, Nørager, Simested, Hvam og Gl. Hvam.
Varmen produceres primært på biomasse kedlerene i Aalestrup. Som brændsel anvendes lokalt bark og savsmuld, der er restprodukter fra savværker. Desuden produceres tæt ved en fjerdedel af varmen på solfangere.

Solvarme i Aalestrup

Der er etableret Solvarme i Aalestrup. Se fotos fra projektet.

Se mere

Hvorfor graver vi?

AN Energi og Aalestrup Vand udskifter mange kilometer rør i gaderne i disse år.

Læs mere

Hvor graver vi?

I 2020 renoverer vi vand- og fjernvarmerør på Borgergade, Vestergade og tilhørende sidegader. i 2021 renoverer vi ligeledes vand- og fjernvarmerør på Elmevej, Hasselvej, Egevej, Lindevej, Pilevej og Syrenvej. De berørte husstande vil alle blive kontaktet af varmeværkets personale.

Læs mere

Vandets Hårhed

Vandet i Aalestrup er middel hårdt
ca. 7,5 - 8 dH
I Simested ca. 10 dH

Seneste nyheder