AN Energi og Aalestrup Vand

Bæredygtig fjernvarme

Generalforsamling

Grundet Covid-19 er årets generalforsamling udskudt.

Fjernvarme til Linalyst området i Nørager

Fjernvarme etableres efter sommerferien 2021

AN Energi

AN Energi leverer varme til Aalestrup, Nørager, Simested, Hvam og Gl. Hvam.
Varmen produceres primært på biomasse kedlerene i Aalestrup. Som brændsel anvendes lokalt bark og savsmuld, der er restprodukter fra savværker. Desuden produceres tæt ved en fjerdedel af varmen på solfangere.

Solvarme i Aalestrup

Der er etableret Solvarme i Aalestrup. Se fotos fra projektet.

Se mere

Hvorfor graver vi?

AN Energi og Aalestrup Vand udskifter mange kilometer rør i gaderne i disse år.

Læs mere

Hvor graver vi?

I første halvdel af 2021 renoverer vi vand- og fjernvarmerør i Aalestrup på Elmevej, Hasselvej, Egevej, Lindevej, Pilevej og Syrenvej. Efter sommerferien etableres der fjernvarme på Linalyst i Nørager. De berørte husstande vil alle blive kontaktet af varmeværkets personale.

Læs mere

Vandets Hårhed

Vandet i Aalestrup er middel hårdt
ca. 7,5 - 8 dH
I Simested ca. 10 dH

Seneste nyheder