AN Energi og Aalestrup Vand

Bæredygtig fjernvarme

Årsopgørelse Vand og Varme 2021

Så er årsopgørelserne 2021 og budget for 2022 klar. Opgørelserne ka...

Ingen prisstigninger pga. Gas og El

Tv MidtVest indslag: Prisen holdes nede i Hvam, Nørager og Aalestrup

AN Energi

AN Energi leverer varme til Aalestrup, Nørager, Simested, Hvam og Gl. Hvam.
Varmen produceres primært på biomasse kedlerene i Aalestrup. Som brændsel anvendes lokalt bark og savsmuld, der er restprodukter fra savværker. Desuden produceres tæt ved en fjerdedel af varmen på solfangere.

Solvarme i Aalestrup

Der er etableret Solvarme i Aalestrup. Se fotos fra projektet.

Se mere

Vandets Hårhed

Vandet i Aalestrup er middel hårdt
ca. 7,5 - 8 dH
I Simested ca. 10 dH

Seneste nyheder