UNIT - Abonnementsordning

Som noget helt nyt kan vi nu tilbyde en UNIT abonnementsordning. 

Spørgsmål og svar om Unit abonnementsordning
Hvad er en unit?

En unit er et moderne fjernvarmeanlæg, som er nemt at indstille efter dit behov.

Unitten fungerer som temperaturregulering og brugsvandsveksler for din bolig.

Hvad er fordelen ved at have en abonnementsordning?

Du slipper for udgiften til at investere i et fjernvarmeanlæg. Og vi står for installation, reparationer og vedligehold.

Vi er forpligtet til at tilse fjernvarmeunitten og afhjælpe opståede fejl inden for vores åbningstid. Vagten kan kontaktes uden for ordinær åbningstid.

Desuden vil du typisk spare på varmeforbruget ved at få en unit installeret.

Hvad koster det at have en unit?

Abonnementet koster kr. 200,- pr. måned pr. unit. 

Beløbet opkræves sammen med aconto raterne fire gange om året. 

Ingen udbetaling.

Se evt. vores takstblad.

Regulering af abonnementsprisen kan ske årligt pr. 1. januar med varsel senest 1. november.

Hvem sørger for at installere unitten?

Vi får en autoriseret VVS installatør til at installere unitten, og vi tager evt. det gamle anlæg med, hvis du ønsker det. 

Se yderligere i kontrakten. 

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Ejeren kan opsige abonnementsordningen efter de gældende regler, som fremgår af kontrakten.

Abonnementet opsiges ved en skriftlig meddelelse til AN Energi. 

Ved abonnementsordningens ophævelse er ejeren forpligtet til at tilbagelevere den installerede fjernvarmeunit.

Se evt. mere i kontrakten. 

Hvad gør jeg, hvis jeg flytter?

Hvis du sælger din bolig, er det dit ansvar at informere køber om abonnementsordningen.

Ønsker køber ikke at fortsætte abonnementet, er du forpligtet til at tilbagelevere den installerede fjernvarmeunit. 

Se evt. mere i kontrakten.

Hvem er ansvarlig for afkøling af min returvarme?

Installation af en unit vil ofte resultere i en bedre afkøling af din returvarme. 

Er der noget galt med den installerede unit tager varmeværket ansvaret. 

Men det er dit ansvar, hvis det er installationer efter unitten, eks. radiator, gulvvarme eller andet, der er skyld i dårlig afkøling. 

Læs mere om afkøling her

 

Størrelse på unit
Højde: 72 cm - Bredde: 53 cm - Dybde: 21 cm

Produktark

Jeg har et Unit abonnement. Hvem skal jeg kontakte ved manglende varmt brugsvand/varme samt utætheder?
Ved utætheder på unitten

Kontakt AN Energi.

Ved utætheder på vandinstallationen

Kontakt din VVS installatør.

Ved utætheder på varmeinstallationen

Kontakt din VVS installatør

Mangler det varme vand kun i ét tapsted?

Kontakt din VVS installatør.

Mangler det varme vand i alle tapsteder?

Kontakt AN Energi

Mangler varmen i én eller enkelte radiatorer?

Kontakt din VVS installatør.

Mangler varmen i én eller enkelte gulvvarmekredse?

Kontakt din VVS installatør.

Mangler varmen i hele huset?

Kontakt AN Energi.

Mangler du både varme og varmt vand?

Kontakt AN Energi.

AN Energi: tlf. 98641355

Ansvarsområde med Unit abonnement

Med et Unit abonnement flyttes varmeværkets ansvarsområde fra husets sokkel til lige efter unitten.