Historie

Den 7.august 1906 blev I/S Aalestrup Vandværk stiftet, hvorefter arbejdet med at etablere en fælles vandforsyning for Aalestrup By gik i gang.

Den 10.september 1906 købtes af cementstøber C.C. Roulund grunden på Vandværksvej 7, hvor der blev opført vandtårn, pumpehus m.v. samt etableret 2 stk. råvandboringer.
Arbejdet blev afsluttet medio 1907, hvorefter det første vand blev sendt ud til forbrugerne.
Fra januar 1993 blev der indgået aftale med Aalestrup Varmeværk om samarbejde omhandlende den administrative del.
I april 1993 blev der indgået aftale med varmeværket om tilsyn m.v. af vandværket, ligesom den fælles vagtordning startede.
i 1997 blev vedtægterne ændret. De nye vedtægter var gældende til januar 2010, hvor selskabet skiftede selskabsform til et A.M.B.A.

I 1992-3 blev opsætningen af vandure også så småt påbegyndt. Det viste sig ret hurtigt at være en god ide, da udpumpningen faldt drastisk. Opsætningen af vandure fortsatte, til man var færdig i februar 1997.
Pr. 1.januar 1994 skal der betales vandafgift – vandskat – af al udpumpet vand. Det startede med kr. 1,00 + moms pr. m3 stigende med kr. 1,00 pr. år indtil 1998, hvorefter kr. 5,00 har været gældende indtil 2012.

I 2012 blev der også indført et nyt begreb: vandbidrag på kr. 0,67 pr. m3 og vandskatten steg til kr. 5,23. Pr. 1.januar 2013 steg vandskatten til kr. 5,46 - vandbidraget uændret på kr. 0,67 pr. m3.

Boringer:

Boring I etableret 1934 dybde 40 m
Boring II etableret 1959 dybde 48 m
Boring III etableret 1987 dybde 49 m
Boring IV etableret 1996 dybde 100 m 

Ledningsnet i alt ca. 66 km

Fra 1992 -1993 var der et fald på over 30% pga. de opsatte vandure.
Siden 2015 har der været stigning af forbrugere og dermed stigning i forbruget af vand. Særligt i 2022, hvor det nye slagteri blev koblet på vandforsyningen.

Vandværket har fældet 15-17 m høje popler. 1977 Lokalhistorisk Arkiv.
Den gamle vandværksbygning. 1981 Lokalhistorisk Arkiv.
Vandtårnet 2023