Historie

Den 7.august 1906 blev I/S Aalestrup Vandværk stiftet, hvorefter arbejdet med at etablere en fælles vandforsyning for Aalestrup By gik i gang.

Den 10.september 1906 købtes af cementstøber C.C. Roulund grunden på Vandværksvej 7, hvor der blev opført vandtårn, pumpehus m.v. samt etableret 2 stk. råvandboringer.
Arbejdet blev afsluttet medio 1907, hvorefter det første vand blev sendt ud til forbrugerne.
Fra januar 1993 blev der indgået aftale med Aalestrup Varmeværk om samarbejde omhandlende den administrative del.
I april 1993 blev der indgået aftale med varmeværket om tilsyn m.v. af vandværket, ligesom den fælles vagtordning startede.
i 1997 blev vedtægterne ændret. De nye vedtægter var gældende til januar 2010 hvor selskabet skiftede selskabsform til et A.M.B.A.

I 1992-3 blev opsætningen af vandure også så småt påbegyndt. Det viste ret hurtigt at være en god ide, da udpumpningen faldt drastisk. Opsætningen af vandure fortsatte til man var færdig i februar 1997.
Pr. 1.januar 1994 skal der betales vandafgift – vandskat – af al udpumpet vand. Det startede med kr. 1,00 + moms pr. m3 stigende med kr. 1,00 pr. år indtil 1998, hvorefter kr. 5,00 har været gældende indtil 2012.

I 2012 blev der også indført et nyt begreb vandbidrag på kr. 0,67 pr. m3 og vandskatten steg til kr. 5,23. Pr. 1.januar 2013 steg vandskatten til kr. 5,46 - vandbidraget uændret på kr. 0,67 pr. m3.

Den udpumpede vandmængde i Aalestrup har udviklet sig meget igennem årene
I 1957 blev der udpumpet 164.800 m3 vand
I 1967 blev der udpumpet 250.000 m3 vand
I 1979 blev der udpumpet 365.000 m3 vand
I 1984 blev der udpumpet 514.000 m3 vand
I 1992 blev der udpumpet 560.925 m3 vand
I 1993 blev der udpumpet 381.925 m3 vand – et fald på over 30% i forhold til 1992, pga. de opsatte vandure.
I 1997 blev der udpumpet 278.242 m3 vand 
I 2001 blev der udpumpet 251.036 m3 vand
I 2013 blev der udpumpet 215.536 m3 vand

Boringer:

Boring I etableret 1934 dybde 40 m
Boring II etableret 1959 dybde 48 m
Boring III etableret 1987 dybde 49 m
Boring IV etableret 1996 dybde 100 m 

Ledningsnet i alt ca. 40 km