Afkøling

Tjek afkølingen - det betaler sig
Varmeregningens størrelse afhænger ikke blot af husstandens forbrug, men også af forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbs- og returtemperatur. Denne forskel kaldes for afkølingen.

Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes retur, desto bedre har husstanden udnyttet varmen fra fjernvarmevandet - og desto mindre bliver varmeregningen.

Du bør jævnligt kontrollere, at afkølingen er god nok, og at dit fjernvarmeanlæg er korrekt indstillet. Det gør du ved at kontrollere fjernvarmevandets fremløbs- og returtemperatur på din varmemåler. Se hvordan du betjener varmemåleren i menuen Betjening af fjernvarmemåleren under Andre brugbare informationer. 

Skema til kontrol af afkøling
Ikke alle forbrugere bor lige tæt på varmecentralen, og har derfor ikke samme fremløbstemperatur. Desuden er ikke alle varmeinstallationer ens, hvorfor også afkølingen kan variere. Nedenstående vejledende tabel viser, hvilken gennemsnitlig returtemperatur et vel indreguleret anlæg kan opnå i forhold til den gennemsnitlige fremløbstemperatur. Hvis din varmemåler viser tilsvarende eller mindre værdier, er afkølingen god. Hv¡s ikke, har din husstand en dårlig udnyttelsesgrad af fjernvarmevandet, hvilket kan medføre en afgift. 

 

Aflæst
frem °C
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Forventet
retur °C
39 38 38 37 37 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25

 

Afkølingsbidraget
Ved manglende afkøling betales der 1% af årets forbrugsbidrag pr. °C. 
Det vil sige, at hvis fremløbstemperaturen har været 70 °C og returtemperaturen har været 36 °C. så har afkølingen været 5 grader dårligere end forventet (36 - 31). I eksemplet her betales der derfor yderligere 5%. Afkølingsbidraget kan max. blive 15% (afkølingsprocenten).

//