Fjernvarme til værkets oplandsbyer

20. september 2022

Fjernvarme til værkets oplandsbyer

I forlængelse af Regeringens udmelding om, at alle danskere inden årsskiftet skal kunne få svar på, om der kan forventes fjernvarme i netop deres by/boligområde, og i givet fald hvornår, arbejder AN-Energi sammen med vores rådgivere på at kortlægge mulighederne for at levere fjernvarme til flere byområder i oplandet til vores nuværende forsyningsområder: 

I Rebild Kommune: Rørbæk, Stenild og industriområdet i den sydøstlige del af Nørager 
I Mariagerfjord Kommune: Hvilsom 
I Vesthimmerlands Kommune: Byerne Østrup, Østerbølle, Fjelsø og Klotrup 

Der er afholdt informationsmøder i de forskellige byer.

Tilslutningsprisen kommer, udover grundafgift, m²-bidrag, samt stikledning ind til huset, også til at bestå af et bidrag til etablering af ledningsnet - både til distributionsnet i selve byområdet samt forbindelse mellem de respektive byområder og vores nuværende ledningsnet. 

Der er i tallene på kortet regnet med et hus på 130 m² og 20 lbm. stikledning - Alle priser jvf. gældende takstblad for 2022. 

 Den årlige varmepris er baseret på et forbrug på 18,1 MWh/år for et hus på 130 m². Hertil er der tillagt et oplandstillæg til den årlige pris - et tillæg der er gradueret for hvert enkelt byområde baseret på den kalkulerede anlægsomkostningen af ledningsnettet. 

 Som det fremgår af vedhæftede, skal der opnås tilslutning fra omkring 80% af husstandene i hver af byerne, for at det er økonomisk rentabelt at gå i gang med projektet. 

 Der skal i hver by sammensættes en arbejdsgruppe på 4-5 personer, som skal informere og stemme "dørklokker" til dem, som ikke har tid til at deltage i informationsmøderne. 

 Vi har etableret en hjemmeside, hvor man vi kunne finde mere information, hvor kan tilmelde sig, og hvor man løbende kan følge med i, hvor mange der har tilsluttet sig fra de respektive byer. 

www.fjernvarmejatak.dk

 

Med venlig hilsen

Søren Hestbæk

Bestyrelsesformand