Generalforsamling i god ro og orden

21. marts 2024

Den årlige generalforsamling, som er fælles for AN Energi og Aalestrup Vand, blev afviklet onsdag aften på Hotel Simested Kro.

Der var lidt større fremmøde end tidligere år, som måske kan skyldes, at vi i år har valgt at uddele en informationsfolder til alle vores varme- og vandforbrugere.

Regnskaberne for begge forsyningsselskaber blev gennemgået af vores bogholder og godkendt uden bemærkninger.

Formanden aflagde beretninger for året, der er gået og om planer for fremtidige tiltag.

Fra bestyrelsen var Søren Hestbæk, Poul Pedersen og Per Aagaard på valg. Sidstnævnte er flyttet fra byen og kunne derfor ikke genvælges. I stedet for blev Søren Worm valgt uden afstemning.

En stor tak til alle de fremmødte for deltagelsen – og specielt til Tom Berntsen, der styrede os igennem aftenen som dirigent.

 

Du kan se regnskaber og beretninger her:

AN Energi

Aalestrup Vand

Generalforsamlingen blev holdt på Hotel Simested Kro
Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe, brød og lagkage.