Gravearbejde i Nørager

29. april 2024

I uge 19 går entreprenørfirmaet Arkil og Rebild Vand & Spildevand i gang med at kloakseparere regnvand fra spildevand i Jernbanegade, Vestergade og på Stationsvej.

Da fjernvarmerørene ligger ovenpå kloakrørene, har vi valgt at udskifte vores rør samtidig med kloaksepareringen.

For at orientere om hele projektet inviterer Arkil, Rebild Forsyning og varmeværket alle beboere på Jernbanegade, Vestergade og Stationsvej til skurvognsmøde tirsdag den 14. maj.

Her er der mulighed for at høre om tidsplanen og stille spørgsmål til projektet.

Læs indbydelsen herunder: 

//