Indefrysningsordningen

14. oktober 2022

Folketinget har sidst i september vedtaget, at nogle fjernvarmeforbrugere midlertidigt kan få indefrosset en del af deres regning for fjernvarme. Ordningen vil være gældende fra den 1. januar 2023.
Da varmeprisen ved AN-Energi er meget lav er du IKKE berettiget til at søge om henstand via Indefrysningsordningen.

Hvis du vil vide mere

Du er naturligvis altid velkommen til at henvende dig til os.

Men du kan selv læse mere om ordningen her: