Regnskabsår

13. marts 2018

Regnskabsår

Regnskabsåret for AN Energi omlægges til kalenderåret.

Alle fjernvarmeselskaber skal ifølge varmeforsyningsloven omlægges til kalenderåret. AN Energi omlægger fra et regnskabsår der går (1. april - 31 marts).
Denne omlægning kræver vedtægtsændringer, derfor skal der holdes to på hinanden følgende generalforsamlinger i AN Energi.
Ved samme lejlighed skal der stemmes om fusion med Hvam - Gl. Hvam Kraftvarmeværk. 

Forslag til vedtægtsændringer kan findes ved at følge linket her.

Første generalforsamling holdes den 28-3-2018 Kl. 19:30 på Hotel Hvide kro i Aalestrup