Tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde

1. juli 2024

Vi skal passe på miljøet og grundvandet af hensyn til vores kommende generationer.

Brønde og boringer virker som åbne sår ned til grundvandsmagasinerne og skal derfor være forsvarligt indrettet, så forurening undgås.

Kommunen kan derfor forlange, at ubenyttede brønde og boringer bliver sløjfet. Og jobbet skal udføres af en godkendt brøndborer.

Snart genåbner Miljøstyrelsens tilskudspuljer for ”Tilskud til sløjning af brønde”. Private lodsejere kan få tilskud til at lukke ubenyttede brønde. Også brønde, der er sløjfet forkert, kan få tilskud til at gennemføre sløjfningen rigtigt.

Er du vandforbruger ved Aalestrup Vand, hjælper vi dig gerne videre.

 

Du kan læse mere om ansøgningsrunden for tilskud her:

Tilskud til sløjfning af brønde - Miljøstyrelsen (mst.dk)

 

Hvorfor er det en god ide at sløjfe ubenyttede brønde og boringer?

Se filmen: provector.dk/video/?g=2a12d40a88aa4143b2654ff255bfbe89&cid=204&pl=0

//